תמ”א 38 – השיטה המנצחת

>>>תמ”א 38 – השיטה המנצחת
תמ”א 38 – השיטה המנצחת 2018-10-25T12:04:31+00:00

הניסיון להוציא אל הפועל עסקת תמ”א 38 הינו עיסוק “בהוויה הישראלית”. אם המדובר ביזמים בלתי מקצועיים אשר הבטיחו הבטחות אשר אין באמצעותם לקיימן, אם מדובר על קבלני קולות המציגים עצמם כיזמים ולאחר מכן נעלמים, אם דרך בעלי דירות או נכסים אשר מציגים עצמם כיודעי דבר ורק מערימים קשיים לשאר הבעלים בקשר להוצאתו אל הפועל של הפרויקט ואם מדובר בניסיון “לסחוט” את היזם עד אשר הוא מתייאש ונוטש את הפרויקט.

משרדנו למוד הניסיון עובד עפ”י שיטה, העובדת ועוזרת הן ליזמים ובעיקר לבעלי הדירות והנכסים לממש את חזונם ולהפקיד את מירב התועלת מביצוע פרויקט תמ”א 38.

להלן מספר דגשים המהווים הבסיס לשיטה המנצחת:

• דאגו לכנס אסיפה ראשונית בה יהיו נוכחית כל בעלי הזכויות ללא יוצא מן הכלל.

• דאגו לעבור על הפרטים המשפטיים והמסחריים עם בעלי הזכויות בשפה מובנת ופשוטה ולא משנה כמה זמן יידרש לכך.

• דאגו להעביר לוח זמנים מדויק ולעמוד בלוחות הזמנים המובטחים.

• דאגו לשתף את כל בעלי הזכויות בכל מסמך ו/או נתון הקשור לפרויקט, גם את אלו שלא מופיעים לפגישות ומגלים התנגדות נחרצת לביצוע הפרויקט.

• דאגו כי בעלי הזכויות ידעו מראש כי תוכניות רעיונית איננה תוכניות סופית ויכול ותוכניות הבניה ישתנו בהתאם לקביעות הועדה המקומית לתכנון ובנייה, דבר אשר אינו מצוי בשליטת היזם גדול ככל שיהיה.

• דאגו לעדכן את כל בעלי הזכויות אחת לתקופה גם אם אין התקדמות ממשית.

• שתפו את בעלי הזכויות בבחירת היזם תוך בחינת מספר הצעות רלוונטיות, אם באמצעות מכרז ו/או אם באמצעות פנייה ישירה ליזמים.

• דאגו להיות קשובים לרצון בעלי הזכויות ולכך שיבינו שלא הכל אפשרי. על בעלי הזכויות לדעת מראש כי לא בכל מקרה או בכל פרויקט יוכלו לקבל את מירב התמורות שפרויקט תמ”א 38 מאפשר.

• עדכנו את היזמים מראש במספר המדויק של הסרבנים והסיבות להתנגדותם.

• דאגו כי בשלב החתימה על הסכם מול היזם הנבחר כל נספחי ההסכם יופיעו ובייחוד המפרט הטכני המוצע, התוכניות הרעיוניות.

 

המידע המובא לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא מידע ראשוני וכללי. בכל מקרה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני ויסודי.

כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד. משרדנו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על הדברים המובאים לעיל. אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עו”ד-לקוח מכל סוג שהוא.

 
צור קשר
close slider