תאונות עבודה

>>תאונות עבודה
תאונות עבודה 2018-09-13T10:52:24+00:00

תביעות לאחר אובדן כושר עבודה

תאונת עבודה עשויה להתנהל בשני מישורים מקבילים, האחד – המישור הסוציאלי, ביחסים שבין העובד הנפגע לבין מוסד לביטוח לאומי והשני – המישור הנזיקי, ביחסים שבין העובד הנפגע למעביד או לצד שלישי, שהינו בבחינת המזיק.

אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

במידה ואירעה תאונת עבודה כתוצאה מרשלנות של המעביד ו/או צד שלישי, קיימת לנפגע עילת תביעה גם כנגד המעביד ו/או צד שלישי בנוסף לתביעת המוסד לביטוח לאומי.

 
צור קשר
close slider