ביטוח תאונות תלמידים

ביטוח תאונות תלמידים 2018-10-25T11:34:36+00:00

ביטוח תאונות אישיות תלמידים

רובנו יודעים כי אם ילדנו נפגע חלילה בתאונה כלשהי בבית הספר או בגן, הרי שבד”כ קיים ביטוח תאונות אישיות וניתן לקבל פיצויים מחברת הביטוח גם אם אין מי ש”אשם” בתאונה.

מה שלא ידוע הינה העובדה, כי ילדנו מבוטחים גם מחוץ לכותלי בית הספר או הגן, בכל פעילות שהיא. אותו ביטוח תאונות אישיות תלמידים חל ומכסה כל תאונה בבית, או מחוץ לבית, לרבות בפעילות פנאי בידור ספורט ולמעשה, כל אירוע “תאונתי”, בכל שעה משעות היממה ובכל מקום בעולם וללא קשר לפעילות במסגרת בית הספר או הגן ולא רק בשטח מדינת ישראל (למשל תאונה שארעה במהלך טיול משפחתי בחו”ל).

סכום הפיצוי המקסימאלי במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים עומד על כ- 350,000 ₪ ומשולם במקרה של נכות באופן יחסי וכן קיים פיצוי לכל יום אשפוז ולכל יום היעדרות מבית הספר/גן.

התשלום במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים אינו מותנה בקיומו של “אשם” או רשלנות, מצד מי שהוא ודי בעצם קרות תאונה, כדי להביא לידי קבלת התשלום בהתאם לנזק שנגרם, גם אם הילד או הוריו גרמו את הנזק שלא במתכוון או שגורם הנזק הינו בלתי ידוע. הפיצויים על פי ביטוח תאונות אישיות תלמידים הינם ללא קשר לדמי הנזק המגיעים מהאחראי לפגיעה, בין אם ישנו כזה ובין אם לאו.

התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות תלמידים הוא מעין ביטוח חובה, כלול בסכום אגרת חינוך אותה משלמים ההורים לבית הספר או לגן בתחילת כל שנת לימודים, באמצעות הרשות המקומית. ההורים משלמים, אך לא מודעים לזכויות ילדיהם לא תובעים ולא מקבלים את שמגיע להם בדין.

תאונה מוגדרת כאירוע גלוי פתאומי, מוגדר במקום או בזמן, שגרם לנזק גופני או נפשי, כגון:

– תאונה של החלקה מאופניים או סקטים. נפילה מגובה.
– תאונה הנגרמת מפגיעת חיה, נשיכת כלב, הכשת נחש וכיוצ”ב.
– תאונה הנגרמת ממתקן שעשועים או תאונה שנגרמת עקב משחק.
– תאונה הנגרמת מפציעה מזכוכית או מחפץ חד.
– תאונה הנגרמת ממעשה קונדס של אחר.
– תאונה הנגרמת עקב תקיפה, קטטה, מעשה אלימות.
– תאונה שהינה התעללות פיזית או התעללות נפשית.
– תאונה הינה גם תקיפה מינית, אונס, בצוע מעשה מגונה.
– תאונה יכולה להיות פציעה תוך כדי משחק או עיסוק בספורט/תחרות.
– תאונה הנגרמת מפגיעה ממתקן בבית, בדרך, באירוע פרטי או ציבורי.
– תאונה הנגרמת כתוצאה ממכשול, מכשיר או מוצר פגום.
– תאונה שנגרמה בטביעה, כוויה, חבלה, שאיפת חומר מסוכן, בליעת רעל, חדירת גוף זר, מוות.

חברת ביטוח לא תתאמץ, בלשון המעטה, ליידע את ההורים בדבר זכויות ילדיהם שנפצעו ואף תדאג להסתיר את קיומה של פוליסת ביטוח והכיסוי הרחב שהיא מעניקה, עליה משלמים ההורים ממיטב כספם. התוצאה העגומה היא, שגם אם יש להורה ידיעה כללית על קיום ביטוח, הנטייה היא לחשוב שהוא קשור לנזק שנגרם בבית הספר או בגן בלבד וזאת מהסיבות הבאות:

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים לא נמסרת להורים “ביד”, לא נמסר להורים כל מידע לגביה, תנאיה והיקף הכיסוי הביטוחי.

חברת ביטוח היא שיוצרת מצג מטעה, הגורם להורים להאמין כי ביטוח זה קשור רק לפעילות בבית הספר או הגן, בכך שהינה מגדירה את הפוליסה בשם “פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים” ומוסרת עותק אחד לדוגמה, של הפוליסה, לבית הספר בלבד. ובכך יוצרת זיקה מלאכותית ומטעה בפוליסה עצמה, לבית הספר ולהיותו של המבוטח תלמיד.

גביית התשלום עבור הפוליסה במסגרת “אגרת חינוך” דרך בית הספר, בתחילת שנת הלימודים אף היא יוצרת רושם מטעה כאילו ביטוח זה, קשור למוסד החינוכי ולהיות המבוטח תלמיד דווקא. בפרט כאשר שאר הסכומים “שבאגרת החינוך” קשורים לפעילות הלימודים – טיולים הצגות וכיוצ”ב.

שיטה זו של הטעייה והסתרת היקף הכיסוי של ביטוח זה על פי הפוליסה, אינו מקרי אלא נעשה במתכוון, שלא בתום לב ושלא בדרך מקובלת, תוך כדי ניסיון של חברת הביטוח שמצליח, למרבה הצער, להאדיר את רווחיה מתמימותם וחוסר ידיעתם של ההורים בדבר זכויות ילדיהם שנפגעו בתאונה.

במקרים רבים מתגלה להורים באקראי, דבר קיומו של ביטוח תאונות אישיות תלמידים, או מתגלה לילד שבגר בינתיים כי הוריו התמימים לא ידעו על זכויותיהם לתבוע פיצויים. אלא שגילוי מאוחר מידי עלול להיות בעוכריהם. שכן במסגרת ביטוח זה קבועה תקופת התיישנות קצרה של 3 שנים בלבד (במקום 7 שנים) הנמנית החל מגיל 18. כך שמי שעבר את גיל 21 מאבד את זכות התביעה שלו.

ביטוח תאונות תלמידים – עצות שימושיות

דעו כי ביטוח תאונות אישיות תלמידים, חל לא רק במקרה של תאונה הקשורה לבית הספר או לגן, אלא מכסה כל תאונה (למעט חריגים: כגון תאונת דרכים, פעולת איבה) וזאת 24 שעות ביממה ובכל מקום ומקום גם בבית ובכל סוג של פעילות פנאי ספורט ולמעשה בכל רגע ובכל מקום (גם בחו”ל).

ניתן ומומלץ להגדיל את סכום ביטוח תאונות אישיות תלמידים, המוגבל לסכום מקסימאלי של 80,000$ בלבד, תמורת תשלום תוספת פרמיה ולהרחיבו גם למקרים נוספים כגון הנובעים מתאונת דרכים.

דאגו לקבל עותק של הפוליסה וכל המסמכים הנלווים לה בפרט טופס הודעה על תאונה וטופס תביעה. שילמתם על ביטוח תאונות אישיות תלמידים וזכותכם לדרוש ולקבל עותק מלא של הפוליסה.

דווחו באופן מיידי למנהל בית הספר וקבלו אישור על מסירת הדיווח וכן אישור על היעדרות מבית הספר. כל יום היעדרות מזכה ב- 20 $ החל מהיום השביעי.

מלאו טופס תביעה, חתמו עליו ומסרו את הטופס עם הפרטים המלאים לחברת הביטוח. קבלו אישור על מועד המסירה. על חברת הביטוח לשלם פיצויים תוך 30 יום.

שמרו את כל המסמכים הרפואיים וכן את כל הקבלות על הוצאותיכם כגון עבור אמבולנס, חילוץ, רכישת או השכרת אמצעי עזר רפואיים. זכותכם לקבל החזר על כל הוצאה שאינה מכוסה ע”פ חוק בריאות ממלכתי.

אל תסמכו על הנהלת בית הספר, וודאי שלא על חברה הביטוח. פנו לקבלת יעוץ מקצועי מוסמך. זכותכם לפנות לקבל יעוץ משפטי מקצועי על מנת שלא תקופחו בהתמודדות מול חברת הביטוח.
המידע המובא לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ,אלא מידע ראשוני וכלל. בכל מקרה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני ויסודי. כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד. משרדנו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על הדברים המובאים לעיל. אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עו”ד-לקוח מכל סוג שהוא.

 
צור קשר
close slider