נספח נכות – ביטוח חיים

>>>נספח נכות – ביטוח חיים
נספח נכות – ביטוח חיים 2018-10-24T15:28:13+00:00

מהו נספח נכות – ביטוח חיים ?

נספח נכות הינו נספח אשר יכול להימכר במסגרת תוכנית ביטוח חיים ומטרתו מתן תשלום ביטוח נוסף במקרה של נכות מלאה או באחוזים מסכום ביטוח במקרה של נכות חלקית. בכל מקרה אין סכום ביטוח זה יכול לעלות על סכום ביטוח הפוליסה הבסיסית במקרה של מוות.

נכות מלאה ותמידית מוגדרת כאיבוד מוחלט וכפי הנראה תמידי של איברים או יכולות, כגון איבוד גמור ומוחלט של יכולת הראיה, איבוד כפיים, טירוף דעת שאינו ניתן לריפוי וכיוצ”ב.

מהי נכות חלקית ותמידית?

נכות חלקית מוגדרת כאיבוד מוחלט וכפי הנראה תמידי של איברים או יכולות בגינן מגיע למבוטח פיצוי מחברת הביטוח בהתאם לפוליסה אותה רכש.
אחריות החברה מוגבלת לסכום ביטוח הנוסף, שאינו בגין מקרה מוות, הרשום בפוליסה, בדף פרטי הביטוח.

לצורך הדוגמא יוסבר להלן: במידה ומבוטח רכש פוליסה המכסה מקרה של נכות מתאונה עד לגובה של 1,000,000 ₪ ואותו מבוטח נפל ושבר את ידו ונכותו מוערכת בשיעור של 30% הוא יקבל מחברת הביטוח 30% מסכום ביטוח המקסימאלי אותו רכש, קרי 300,000 ₪ .

 
צור קשר
close slider