ביטוח לאומי – תאונת עבודה

>>>ביטוח לאומי – תאונת עבודה
ביטוח לאומי – תאונת עבודה 2018-10-24T15:49:19+00:00

כאמור, כאשר אירוע הוכר כ-תאונת עבודה, רשאי ולעיתים אף חייב הנפגע למצות את זכויותיו במסגרת המוסד לביטוח לאומי.

מהם דמי פגיעה ? נפגע זכאי לקבלת דמי פגיעה כאשר הוא נפגע במסגרת תאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע, ועקב כך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא בעבודה מתאימה אחרת.

את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום התאונה לסניף המוסד לביטוח לאומי בתחום מגורי הנפגע, לטופס התביעה יש לצרף תעודה רפואית ראשונה על הפגיעה כתוצאה מאותה תאונת עבודה, הניתנת בקופת חולים.

התשלום עבור דמי פגיעה ניתן בעד 91 ימים בלבד, כאשר הסכום מחושב לפי 75% מהשכר החייב בדמי ביטוח ברבע השנה שלפני הפגיעה, ועד למקסימום דמי הפגיעה (835.68 ₪ ליום).

מעבר לקבלת דמי הפגיעה כתוצאה מאותה תאונת עבודה, רשאי הנפגע להגיש במסגרת המוסד לביטוח לאומי תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ותשלום גמלת נכות מעבודה.

מי זכאי לקבלת גמלה עקב תאונת עבודה? זכאי לקבל גמלת נכות בעבודה במסגרת המוסד לביטוח לאומי, כל מבוטח שנפגע במסגרת תאונת עבודה או שהוא סובל ממחלה שהוכרה כמחלת מקצוע שגרמה לו לנכות. יובהר כי תביעה לקביעת דרגת נכות המוגשת במסגרת המוסד לביטוח לאומי, תידון רק לאחר שהתביעה לדמי פגיעה בעבודה אושרה.

נפגע שנקבעה לו דרגת נכות מעל 9% – 100%, אולם הוועדה קבעה כי מדובר בנכות זמנית, אותו נפגע יקבל קצבה חודשית.
נפגע שנקבעה לו דרגת נכות קבועה מ- 9% – 19%, יקבל מענק חד פעמי.
נפגע שנקבעה לו דרגת נכות קבועה מ- 20%- 100%, יקבל קצבה חודשית.

את התביעה במסגרת המוסד לביטוח לאומי יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. למועד זה יש חשיבות מרבית, משום שהגשת תביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לגמלה – כולה או חלקה.

ראשית, על אדם שנפגע ב-תאונת עבודה לדאוג לקבלת טופס בל 250 ממעסיקו למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה. באמצעות טופס זה יוכל הנפגע לקבל טיפול רפואי בקופ”ח ולקבל מרופאו “תעודה ראשונה לנפגע בעבודה.

הפניה הראשונה אל המוסד לביטוח לאומי הינה באמצעות טופס “הודעה על פגיעה בעבודה” אותו יש למלא ולהגיש לביטוח לאומי. לטופס זה חשיבות רבה, ויש למלאו רק לאחר הכוונה וייעוץ מעו”ד מנוסה בתחום, על מנת שהנפגע יוכל לכלכל את צעדיו ולהבטיח את זכויותיו באופן מלא. 

בניגוד לתביעות אזרחיות רגילות, המוסד לביטוח לאומי קבע בחוק כללי התיישנות נוקשים, ולכן יש להגיש את התביעה תוך שנה מיום אותה תאונת עבודה.

 
צור קשר
close slider