ביטוח לאומי – נכות כללית

>>>ביטוח לאומי – נכות כללית
ביטוח לאומי – נכות כללית 2018-10-24T15:47:03+00:00

אם מצאת עצמך במצב רפואי המונע ממך לעבוד, אם חלית חס וחלילה במחלה קשה, אם הינך סובל/ת מליקויים קשים, יש מקום לבחינת תביעת נכות כללית לביטוח לאומי.

בעיקרון, קצבת נכות כללית ניתנת בגין אי הכושר להשתכר או שמדובר בצמצום אי הכושר בשיעור העולה על 50%. קצבת נכות כללית ניתנת אם המבוטח עומד בקריטריונים הקבועים .

במסגרת תביעה לנכות כללית בודק הביטוח הלאומי את שיעור הנכות הרפואית ולאחריה את שאלת אי הכושר הנגרם כתוצאה מהנכות הרפואית .

נכות רפואית – תנאי הסף בנכות כללית הינו נכות רפואית משוקללת של 60% לפחות או נכות רפואית בשיעור של 40% כאשר לפחות אחת מהנכויות עולה על 25%.

אי כושר – עם המבוטח עומד בתנאי הסף הראשון אזי נבחנת השאלה באם כתוצאה מהנכויות מהן הוא סובל נגרמה לו פגיעה בכושר ההשתכרות.

הביטוח הלאומי ידון בתביעה, רק לאחר שחלפו 90 ימים מהיום בו נטען כי המבוטח איבד את כושר העבודה.

המבוטח יעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע נכות רפואית כללית ובמידה והוא עבר את הסף, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יקבע את דרגת אי-הכושר.

שיעורי הקצבה

נכה או עקרת בית נכה ששיעור דרגת אי הכושר שלהם עולה על 74% זכאים לקבל קצבה בשיעור של 2,210 ₪ .

לנכים בעלי דרגת אי–כושר בשיעור גבוה מ-74% שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית 50% לפחות, משולמת קצבה חודשית נוספת, שנעה בין 237 ₪ – 351 ₪ .

נכה שדרגת אי הכושר שנקבעה לו הינה בין 60%- 74% יקבל קצבה חלקית בהתאם לנכות.

המידע המובא לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא מידע ראשוני וכללי. בכל מקרה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני ויסודי.

כל המסתמך על מידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד. משרדנו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על הדברים המובאים לעיל. אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עו”ד-לקוח מכל סוג שהוא.

 
צור קשר
close slider